Ångerrätt och klagomål

Onlinebutikens andresglass.se (vidare benämnd Onlinebutik) ägare är Andrese Klaasistuudio OÜ (registrationskod 10616334), adress Pärnu mnt 238, 11624, Tallinn, Estland.

Ångerrätt

Köparen har rätt att säga upp det avtalet som ingåtts i Onlinebutiken inom 14 dagar efter beställningen har levererats.

Ångerätten gäller inte för produkter som är specialtillverkade eller köpta enligt kundens specialbeställning.

Den returnerade produkten måste vara i originalförpackning och får inte vara använd. 

Ångerrätten gäller inte om det är en juridisk person som agerar som köpare.

För att utnyttja den 14-dagars ångerrätten ska de beställda produkterna inte användas på något annat sätt än vad som är nödvändigt för att verifiera varans innehåll, funktion, samt de beskrivna egenskaperna, på samma sätt, som det är tillåtet att testa en vara i en vanlig butik.

Om produkten har använts för ett annat syfte än vad som är nödvändigt för att verifiera dess innehåll, funktion och egenskaper, eller om det syns tecken på användning eller slitage på varan, har Onlinebutiken rätt att sänka beloppet av återbetalningen i enlighet med varans reducerade kostnad.

För att returnera en vara bör man lämna ett ångerbesked i fri form och skicka den till e-postadressen info@andresglass.se senast 14 dagar efter produktens mottagande.

Kostnaden för att returnera produkten bärs av köparen, såvida inte orsaken till återlämningen är att den artikel som ska returneras inte stämmer med den beställda artikeln (t.ex. fel vara eller skadad produkt).

Köparen måste returnera produkten inom 14 dagar efter inlämning av beskedet eller presentera ett intyg om delegering av produkterna till deras leverantör inom ovannämnda period.

Vid mottagandet av den returnerade produkten återbetalar Onlinebutiken alla kostnader som köparen ådragit sig i enlighet med avtalet. Återbetalningen sker snarast och senast 14 dagar efter mottagandet av ångerbeskedet.

Onlinebutiken har rätt att vägra att återbetala tills den artikel som är föremål för avtalet har mottagits tillbaka, eller tills köparen ger bevis för att artikeln har skickats tillbaka, beroende på vad som sker först.

Om köparen uppenbarligen valde en leveransmetod som skiljer sig från den billigaste standard leveransen, är Onlinebutiken inte skyldig att återbetala konsumenten de kostnaderna som överstiger kostnaderna för en standardleveransmetod.

Onlinebutiken har rätt att avbryta försäljningstransaktionen och kräva att köparen returnerar produkterna om Onlinebutiken felaktigt angav ett pris som är betydligt lägre än marknadspriset för produkterna. 

Klagomål

Onlinebutiken är ansvarig för avvikelsen från avtalsvillkoren eller brister på de till köparen sålda produkter som fanns redan vid överlämnandet och som upptäcktes inom två år från och med produkterna överlämnades till köparen Under de första sex månaderna från det ögonblicket då produkten överlämnades till köparen antas det att skadan redan fanns vid överlämningen.  Friskrivning av motsvarande antagande är Onlinebutikens skyldighet.

Om ett fel upptäcks har köparen rätt att kontakta Onlinebutiken senast inom två månader genom att skicka en e-mail till info@andresglass.se.

Onlinebutiken ansvarar inte för skador som har uppstått efter produktens överlämning till köparen.

Om det upptäcks skador som Onlinebutiken ansvarar för i de produkter som har köpts i Onlinebutiken, reparerar eller ersätter Onlinebutiken den skadade produkten.  Om produkterna inte kan repareras eller ersättas, återbetalar Onlinebutiken köparen alla utgifter som uppkommit enligt försäljningsavtalet.

Onlinebutiken besvarar klagomålet, som har lämnats in av en konsument, skriftligen eller i en form som kan reproduceras skriftligt inom 15 dagar.